شنبه تا ۵ شنبه ۱۰ صبح تا ۲۰
شماره تماس: ۷-۴۴۲۵۸۳۹۴-۰۲۱
اشرفی اصفهانی-بلوار مرزداران- ساختمان نگین آسمان - ورودی D- واحد ۲
  • کلینیک تخصصی دندان پزشکی مرزداران ارتودنسی جرم گیری عصب کشی
  • کلینیک تخصصی دندان پزشکی مرزداران ارتودنسی جرم گیری عصب کشی
  • کلینیک تخصصی دندان پزشکی مرزداران ارتودنسی جرم گیری عصب کشی
  • کلینیک تخصصی دندان پزشکی مرزداران ارتودنسی جرم گیری عصب کشی
  • کلینیک تخصصی دندان پزشکی مرزداران ارتودنسی جرم گیری عصب کشی

دریافت نوبت به صورت تلفنی

تماس با شماره

۰۲۱-۴۴۲۵۸۳۹۴-۷

انجام کلیه خدمات تخصصی دندانپزشکی توسط متخصصین و اساتید دانشگاه

ساعت کار کلینیک تخصصی مرزداران

شنبه تا ۵ شنبه

صبح ۱۰ الی ۱۳

عصر ۱۴ الی ۲۰

به غیر از روزهای تعطیل

ترمیم غیر مستقیم دندان با استفاده از روکش یکی از روش های بازسازی دندان است که کلینیک تخصصی دندانپزشکی مرزداران آماده ارائه خدمات می باشد.

ترمیم غیر مستقیم دندان با استفاده از روکش یکی از روش های بازسازی دندان است که کلینیک تخصصی دندانپزشکی مرزداران آماده ارائه خدمات می باشد.

ترمیم غیر مستقیم دندان با استفاده از روکش یکی از روش های بازسازی دندان است که کلینیک تخصصی دندانپزشکی مرزداران آماده ارائه خدمات می باشد.

ترمیم غیر مستقیم دندان با استفاده از روکش یکی از روش های بازسازی دندان است که کلینیک تخصصی دندانپزشکی مرزداران آماده ارائه خدمات می باشد.

ترمیم غیر مستقیم دندان با استفاده از روکش یکی از روش های بازسازی دندان است که کلینیک تخصصی دندانپزشکی مرزداران آماده ارائه خدمات می باشد.

ترمیم غیر مستقیم دندان با استفاده از روکش یکی از روش های بازسازی دندان است که کلینیک تخصصی دندانپزشکی مرزداران آماده ارائه خدمات می باشد.

بیمه ها/ سازمان های طرف قرارداد

دکتر شماره 2

یکی از مجرب ترین متخصصین دندان پزشکی و ارتودنسی در ایران تحصیل کرده در دانشگاه کانادا

یکی از مجرب ترین متخصصین دندان پزشکی و ارتودنسی در ایران تحصیل کرده در دانشگاه کانادا  یکی از مجرب ترین متخصصین دندان پزشکی و ارتودنسی  در ایران تحصیل کرده در دانشگاه کانادا یکی از مجرب ترین متخصصین دندان پزشکی و ارتودنسی در ایران تحصیل کرده در دانشگاه کانادا یکی از مجرب ترین متخصصین  دندان پزشکی و ارتودنسی در ایران تحصیل کرده در دانشگاه کانادا 

کلینیک تخصصی دندان پزشکی مرزداران ارتودنسی جرم گیری عصب کشی
دکتر فرشاد موسی زاده

یکی از مجرب ترین متخصصین دندان پزشکی و ارتودنسی در ایران تحصیل کرده در دانشگاه کانادا

یکی از مجرب ترین متخصصین دندان پزشکی و ارتودنسی در ایران تحصیل کرده در دانشگاه کانادا  یکی از مجرب ترین متخصصین دندان پزشکی و ارتودنسی  در ایران تحصیل کرده در دانشگاه کانادا یکی از مجرب ترین متخصصین دندان پزشکی و ارتودنسی در ایران تحصیل کرده در دانشگاه کانادا یکی از مجرب ترین متخصصین  دندان پزشکی و ارتودنسی در ایران تحصیل کرده در دانشگاه کانادا 

گواهینامه های کلینیک تخصصی مرزداران